Dokumenty súvisiace s mimoriadnou situáciou

Používanie ochranných pomôcok pri starostlivosti

Odporúčanie k obmedzeniu pohybu

Dodatok k domácemu poriadoku

Krízový plán

Krízový manažment

Subjekt hospodárskej mobilizácie